sobota, 24 lipca 2021 r.
SzkoleniaFundusze unijneKsięgowośćErasmus+

Erasmus+

Realizujemy międzynarodowe projekty dofinansowane z Komisji Europejskiej w ramach programów Erasmus+, Grundtvig oraz Leonardo da Vinci

Aktualności

Przedstawiamy Państwu materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu REACT. Przewodnik metodologiczny „Lekcje tolerancji - integracyjne nauczanie dorosłych” zawiera zestaw innowacyjnych metod zastosowanych w treningu
z zakresu tolerancji, różnorodności społecznej i przeciwdziałania dyskryminacji. ...więcej »
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi 'Lekcje tolerancji - integracyjne nauczanie dorosłych' ...więcej »
Zapraszamy na konferencję prezentujacą rezultaty projektu. ...więcej »
Tolerancja uznaje uniwersalne prawa człowieka i podstawowe prawo wolności każdego z nas. Ludzie z natury różnią sie i tylko tolerancja może zapewnić przetrwanie zróżnicowanych społeczności we wszystkich regionach świata. Zapraszamy na pilotażowe warsztaty z komunikacji międzykulturowej. ...więcej »
Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem projektu Eco-SmaRT podsumowującym działania projektu. ...więcej »
Zapraszamy wszystkich na piknik na zakończenie projektu Eco-SmaRT. ...więcej »
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi projektu Eco-Smart i do podzielenia się Państwa opinią. ...więcej »
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym biuletynem z projektu REACT i relacją ze spotkania szkoleniowego, które odbyło się u naszych partnerów z Cypru. ...więcej »
Współpraca lokalna na rzecz ekoturystyki to główny temat warsztatów, które odbyły się w Adrii, we Włoszech w dniach 27 - 31 października 2018r. W warsztatach wzięli udział uczestnicy z 4 krajów (Polska, Irlandia, Włochy i Turcja) ...więcej »
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym biuletynem projektu Eco-SmaRT ...więcej »
W dniach 3 i 4 września 2018 r. partnerzy projektu Eco-Smart wzięli udział w spotkaniu w Tralee w Irlandii. Wśród zaplanowanych działań uczestnicy odwiedzili ekologiczne gospodarstwo Lisy Fingleton (artystki i producentki filmów). ...więcej »
Trenerzy i wolontariusze FIRRIP wzięli udział w warsztatach szkoleniowych w ramach projektu 'Podnoszenie świadomości w zakresie równości i tolerancji kulturowej'. Warsztaty zostały zorganizowane przez organizację PREVIFORM w Ponte de Lima. ...więcej »
W dniach 9 -13 maja 2018 r. Uczestnicy z 4 krajów (Polska, Irlandia, Włochy i Turcja) wzięli udział w warsztatach eko-turystycznych w Krzeszowicach. ...więcej »
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym

“Eko-turystyka - przyszłość naszego regionu”,

który odbędzie się dnia 11 maja 2018 r. od godz. 14:00 – 16:00 w sali konferencyjnej restauracji “Warszawianka”, Rynek 24, Krzeszowice ...więcej »
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pięciodniowych warsztatach z projektu Eco-Smart, które odbędą się w sali konferencyjnej restauracji Warszawianka w Krzeszowicach w dniach 9 do 13 maja 2018.

Prosimy o zgłoszenie udziału w warsztatach do dnia 04 maja 2018 r. na adres e-mail: ewelina.firrip@gmail.com. Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. ...więcej »
W dniach 26 - 28 marca 2018 r. odbyło się spotkanie warsztatowe uczestników projektu REaCT. Tematem przewodnim warsztatów było wykorzystanie metody 6 myślowych kapeluszy i metody debaty, aby stworzyć programy lekcji ukierunkowanych na pracę z dorosłymi słuchaczami w kontekście tolerancji i równości. ...więcej »
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie Eco-SMART. Termin zgłoszeń upływa: 16.02.2018 ...więcej »
Prelekcja “Ekoturystyka w Turcji“ - dla Klubu Seniora - 18 stycznia 2018r. godz 11:00, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1 ...więcej »
Rozpoczynamy realizację projektu, którego tematem jest tolerancja i poszanowanie praw człowieka. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie i aktywnego uczestnictwa w projekcie. ...więcej »
Warsztaty “Ekoturystyka - wolontariat“ - dla Klubu Seniora - 16 listopada 2017r. godz 11:00, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1 ...więcej »
Wkrótce rozpoczniemy realizację projektu, którego tematem jest zwiększenia poziomu edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju w turystyce regionalnej. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie i aktywnego uczestnictwa w projekcie. ...więcej »
Zapraszamy na warsztaty "Metody skutecznego zapamiętywania" - dla Klubu Seniora w Krzeszowicach, które odbędą się 22 września 2016, godz 11:00 do Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego. ...więcej »
Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenia dla pracowników insytucji edukacji dorosłych oraz dorosłych słuchaczy i seniorów w ramach projektu “Aktywne społeczności lokalne podstawą rozwoju regionu”. ...więcej »
Szkolenie "Aktywizacja poprzez sztukę" - dla Klubu Seniora - zapraszamy 9 czerwca 2016 godz 11:00 do Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1.

...więcej »
Zapraszamy do zapoznania się z narzędziem szeroko wykorzystywanym w zarządzaniu relacjami i konfliktami oraz w budowaniu efektywnych zespołów. Strength Deployment Inventory (SDI) pomaga zwiększyć efektywność w relacjach. Podstawą SDI jest Teoria świadomości relacji (ang. Relationship Awareness Theory), którą opracował Elias H. Porter i która dostarcza sprawdzone rozwiązania dla relacji biznesowych i osobistych. ...więcej »
Do pobrania prezentacja ciekawego szkolenia umiejętności komunikacji międzykulturowej. Trening oparty jest na podstawie szkolenia prowadzonego w ETI Malta, przez Nick Brenner, 07 - 11.03.2016 ...więcej »
Zapraszamy do zapoznania się z projektem “Aktywne społeczności lokalne podstawa˛ rozwoju
regionu” jest aktywizacja dorosłych i wzrost zaangażowania na
poziomie społecznym poprzez poszerzenie oferty nieformalnej i niezawodowej dla dorosłych i
seniorów. Nidługo ukażą się pierwsze materiały szkoleniowe i przykłady ćwiczeń oraz metod powstałe w wyniku odbytych w ramach projektu szkoleń ...więcej »
Zapraszamy na konferencję „Vocal-Medical - Pokonywanie barier językowych i kulturowych w sektorze medycznym”, która odbędzie się 15.01.2016 r. w godz. 9:30 – 12:30 na Akademii Frycza Modrzewskiego. ...więcej »
Aplikacja Vocal-Medical : http://www.vocal-medical.eu

Narzędzie to służy do zapoznania się i nauki zwrotów potrzebnych w pierwszym kontakcie z pacjentem w nagłych wypadkach. Aplikacja zawiera 5 modułów odnoszących się do pracy w ratownictwie medycznym z uwzględnieniem aspektów kulturowych. Moduły są dostępne w 9 językach.
Wypełnienie załączonej ankiety pozwoli na udoskonalenie tego narzędzia. ...więcej »
Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją dla ratowników medycznych do komunikacji z pacjentem obcojęzycznym w razie nagłego wypadku. ...więcej »
W ramach podsumowania akcji "Czyste Góry Czyste Szlaki" gościliśmy w Radio RDN Małopolska w dniu dzisiejszym o godz. 11:30. ...więcej »
W ramach projektu "Czyste Góry Czyste Szlaki", został zorganizowany konkurs dla uczniów szkół.
Z pośród nadesłanych kilkudziesięciu prac zostały wybrane te, które spełniły kryteria regulaminu. Jury w składzie: Adam Kaleta (Prezes Fundacji FIRRIP), Paweł Zając (redaktor Onet-Podróże) oraz Albin Marciniak (założyciel Klubu Podróżników Śródziemie), wyłoniło zwycięskie prace.
...więcej »
Prosimy pracowników sektora medycznego o wypełnienie ANKIETY dotyczącej organizacji ratownictwa medycznego w Polsce (country specific information). Ankieta ma na celu dać obraz różnic pomiędzy krajami, które musimy wziąć pod uwagę w tworzeniu prototypu.

...więcej »
Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe, średnie i gimnazja z Województwa Małopolskiego do zgłaszania się do uczestnictwa w projekcie "Czyste Góry Czyste Szlaki". Oferujemy bezpłatne prelekcje dla dzieci i młodzieży dotyczące ekologii, segregacji śmieci i utrzymaniu czystości i zachowania się na terenach chronionych. ...więcej »
KONKURS dla szkół województwa Małopolskiego

'Zaproponuj plakat/reklamę/akcję promującą odpowiedzialne zachowanie się na szlakach i utrzymanie czystości na terenach chronionych'.
...więcej »
Czyste Góry Czyste szlaki to cykliczny projekt mający na celu edukację z zakresu dbania o środowisko naturalne zwłaszcza o tereny chronione.
Fundacja, przy współpracy z Klubem Podróżników Śródziemie, otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie na organizację tegorocznej akcji sprzątania szlaków na terenie Małopolski oraz przeprowadzenie prelekcji w szkołach podstawowych i gimnazjach. ...więcej »
Miło nam poinformować, iż powstał nowy serwis internetowy założonego i prowadzonego przez Fundację Biura Rachunkowego PARTNER ...więcej »
Rozwiązań technologicznych w zakresie bezemisyjnej produkcji energii jest wiele - woda, słońce, wiatr, energia pływów, geotermia, a nawet energetyka jądrowa. Wykorzystanie wiatru do produkcji energii elektrycznej stanowi ciekawą alternatywę dla technologii konwencjonalnych i energetyki jądrowej. Źródło energii wiatru do produkcji energii elektrycznej pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści ekologicznych, społecznych i gospodarczych. ...więcej »
Podpisując umowę cywilnoprawną z pracownikiem (zlecenie i o dzieło) pracodawca może więcej stracić, niż mu się na początku wydaję. Przede wszystkim musi liczyć się z tym, że urząd może sprawdzić co dana osoba robi i czy faktycznie stosunek pracy został zawiązany w sposób zgodny z prawem. W konsekwencji jeśli pracodawca nieprawidłowo rozliczył pracownika grozi mu dopłata podatku dochodowego, ponowne naliczenie składek oraz kłopoty z odliczeniem VAT. ...więcej »
Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa pt. „6 powodów dla których warto otworzyć działalność gospodarczą w Krakowie”. Miasto Kraków jest miastem wielu uczelni a studenci i absolwenci krakowskich uczelni są grupą osoby dobrze wykształconych, znających języki obce, aktywnych i chętnych do działania, często z mocnym postanowieniem rozpoczęcia działalności na własny rachunek. Młodzi ludzie nierzadko mają świetne pomysły na własny biznes, gorzej natomiast orientują się w zawiłościach biurokratycznych związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, a także w dostępnych narzędziach wsparcia dla firm w Krakowie. Ulegają także pewnym stereotypom i mitom dotyczącym możliwości otwarcia i prowadzenia własnej firmy. Niewiedza ta prowadzić może ich do podjęcie dramatycznej decyzji - wyjazdu z Krakowa i Polski, oraz podjęciem pracy niezwiązanej ze zdobytym wykształceniem.
...więcej »

Polecane szkolenia

Konsultanci i Trenerzy

dr Beata Stasińska

dr Beata Stasińska

Konsultant ds. zarządzania projektami

 
mgr Paweł Calski

mgr Paweł Calski

Konsultant ds. rynku kapitałowego

 
mgr Ewelina Firszt

mgr Ewelina Firszt

 
mgr Ilona Mycka

mgr Ilona Mycka

Konsultant ds. SPA&Wellness

 

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio