Szkolenia

SZKOLENIE, JĘZYKI OBCE

Język angielski w biznesie i bankowości

SZKOLENIE, TURYSTYKA, HOTELARSTWO, GASTRONOMIA

Język angielski w turystyce i hotelarstwie

SZKOLENIE, EKSPORT I HANDEL ZAGRANICZNY

Jak prawidłowo sporządzić dokumentację cen transferowych?

SZKOLENIE, PRAWO W ZARZĄDZANIU I NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

Realizacja robót budowlanych wg FIDIC - zarządzanie kontraktem od przetargu do audytu

SZKOLENIE, TURYSTYKA, HOTELARSTWO, GASTRONOMIA

Kurs pilotażu

SZKOLENIE, PROJECT MANAGEMENT

Wprowadzenie do zarządzania projektami

SZKOLENIE, ADMINISTRACJA I SEKTOR PUBLICZNY

Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych

SZKOLENIE, PRZYWÓDZTWO I KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

Myślenie i kierowanie strategiczne

SZKOLENIE, RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ANALIZY FINANSOWE

Finanse dla niefinansistów - projekty inwestycyjne, źródła finansowania, controlling, rachunkowość zarządcza, planowanie finansowe I Poziom

SZKOLENIE, PODATKI

Case study - ceny transferowe w świetle obowiązujących przepisów podatkowych - warsztaty praktyczne

SZKOLENIE, RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ANALIZY FINANSOWE

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych ( 136 godzin ). Kurs weekendowy

SZKOLENIE, KOMPETENCJE TRENERSKIE

Szkoła trenerów biznesu

SZKOLENIE, SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, OBSŁUGA KLIENTA

Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta

SZKOLENIE, INNE

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

SZKOLENIE, PODATKI

Kurs dla kandydatów na doradców podatkowych

SZKOLENIE, PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

Jak osiągnąć więcej ? Różnice kulturowe w biznesie

SZKOLENIE, SEKRETARIAT I ADMINISTRACJA DOKUMENTAMI

Profesjonalny sekretariat

SZKOLENIE, FUNDUSZE UNIJNE

Przygotowanie dobrego projektu współfinansowanego z EFS - Warsztaty praktyczne

SZKOLENIE, RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ANALIZY FINANSOWE

WARSZTATY - Tworzenie biznesplanu dla celów otrzymania dotacji z 6.2. POKL

SZKOLENIE, SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, OBSŁUGA KLIENTA

CRM czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z klientami

SZKOLENIE, PRAWO W ZARZĄDZANIU I NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

Prawo Pracy dla Kadry Menadżerskiej - Szkolenie w ramach AKADEMII PRAWA W PRAKTYCE

SZKOLENIE, CONTROLLING

Projektowanie systemu budżetowania

SZKOLENIE, CONTROLLING

Projektowanie systemów rachunku kosztów dla celów controllingu

SZKOLENIE, LOGISTYKA, PRODUKCJA

Zarządzanie Logistyczne Przedsiębiorstwem - Szkolenie w ramach AKADEMII LOGISTYKI

SZKOLENIE, OCHRONA ZDROWIA, MEDYCYNA, KOSMETOLOGIA

Zasady tworzenia i zarządzania ośrodkami odnowy biologicznej oraz centrów SPA

SZKOLENIE, CONTROLLING

Controlling Poziom I Seminarium Kierunkowe - Szkolenie w ramach AKADEMII CONTROLLINGU

SZKOLENIE, RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I ANALIZY FINANSOWE

Dyrektor Finansowy

SZKOLENIE, FUNDUSZE UNIJNE

Zarządzanie realizacją projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

SZKOLENIE, TURYSTYKA, HOTELARSTWO, GASTRONOMIA

Sprzedaż i marketing usług hotelarskich i gastronomicznych - Szkolenie z serii PROFESJONALNA AKADEMIA TURYSTYKI

SZKOLENIE, ADMINISTRACJA I SEKTOR PUBLICZNY

Budżet zadaniowy – wyzwanie dla gmin w latach 2009-2013. Szkolenie dla radnych gmin i urzędników decyzyjnych

SZKOLENIE, MARKETING, MEDIA, PUBLIC RELATIONS

Badanie satysfakcji klienta w ramach systemów zarządzania jakością z wykorzystaniem m. in. metody SERVQUAL

SZKOLENIE, INFORMATYKA IT I TECHNOLOGIE

Kursy komputerowe przygotowujące do egzaminów ECDL

SZKOLENIE, ADMINISTRACJA I SEKTOR PUBLICZNY

Rachunkowość budżetowa od podstaw

SZKOLENIE, PRAWO W ZARZĄDZANIU I NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spólek Skarbu Państwa

SZKOLENIE, LOGISTYKA, PRODUKCJA

NOWOŚĆ !!! Letnia Szkoła Logistyki

SZKOLENIE, PRZYWÓDZTWO I KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

Doskonalenie kluczowych umiejętności menedżerskich w przemysłach kreatywnych - SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

Obszary tematyczne szkoleń:

Rodzaje szkoleń:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio