Konsultanci i trenerzy

dr Rafał Mrówka

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie organizacji i zarządzania, adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Kierownik Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach organizowanych w SGH. Jego zainteresowania naukowe skupiają się w zakresie kwestii związanych ze wzbudzaniem zaangażowania pracowników w organizacjach, strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi, przywództwem biznesowym oraz public relations. Swoje zainteresowania naukowe wykorzystuje także we współpracy z biznesem – był liderem licznych projektów doradczych oraz trenerem podczas wielu szkoleń (głównie z zakresu HR, PR, rozwoju umiejętności menedżerskich i przywódczych). Jest partnerem firmy doradczej IMMO QEE, konsultantem BIGRAM Personnel Consulting i ITO – United Change Company, wcześniej także konsultant agendy ONZ – UNDP Umbrella Project.

 

Najważniejsze publikacje:

1. Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory? (współautor), red.: Ferenc, W., Mrówka, R., Wilkos, S., Wydawnictwo LTW, Warszawa 2004

2. Przywództwo w otoczeniu burzliwym, e-mentor, str. 16-19, luty 2005

3. Kultura organizacyjna w zarządzaniu (współautor), red. Aniszewska, G., PWE, Warszawa 2007

4. Mrówka, R., Pindelski, M., „Badania satysfakcji pracowników w strategicznym zarządzaniu organizacją”, w: red. Bartkowiak, R., Ostaszewski, J., Zaleska, M., Zarządzanie – uwarunkowania i procesy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007

5. Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku (współautor), red. Aluchna, M., Pindelski, M., Płoszajski, P., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008

6. Mrówka, R., Pindelski, M., Strategie doskonalenia procesów oparte na koncepcji lean management, w: red Aluchna, M., Płoszajski, P., Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008

7. Mrówka, R., PR produktu jako narzędzie komunikacji z odbiorcami organizacji, w: red. Bartkowiak, R., Ostaszewski, J., O nowy ład gospodarczy w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008

 

Zakres prowadzonych badań naukowych:

1. Badanie i kształtowanie satysfakcji pracowników

2. Wyzwalanie zaangażowania pracowników

3. Procesy komunikacji wewnątrz organizacji

4. Pobudzanie innowacyjności organizacji

5. Zarządzanie uwagą

6. Przywództwo w organizacjach

 

Prowadzone szkolenia:

1. Public relations

2. Warsztaty menedżersko przywódcze

3. Przywództwo w organizacjach – analiza najlepszych praktyk – e-learning

Aktualnie prowadzone zajęcia:

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio