Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 42.


Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 

§ 43.


Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

§ 44.

                                                                                    
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

                                                      

§ 45.


Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

                                                       

§ 46.


Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z uwzględnieniem art. 5 ust. 4 ustawy                        o fundacjach, na rzecz podmiotów i instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanych w tym celu przez Fundatora.

 

§ 47.

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio