Aktualności

piątek, 20 czerwca 2014 r.

"Czyste Góry Czyste Szlaki" cykl akcji ekologiczno - edukacyjnych

 

Z doświadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i obserwacji prowadzonych podczas akcji sprzątania szlaków z ubiegłych lat 2011-2013 oraz sprzątania Tatr w 2012, wnioski dotyczące stanu szlaków na obszarach Parków Narodowych są zatrważające. Z akcji na akcję ilość zebranych śmieci niestety nie spada. Duży stopień zanieczyszczenia szlaków turystycznych i Parków Narodowych jest wynikiem braku lub słabej edukacji w tym zakresie lub/i brak wyrobionych nawyków dbania o dobro wspólne jakim są tereny chronione. Aby zaadresować występujące problemy z ochroną środowiska naturalnego podejmiemy dwa rodzaje akcji: 

1. akcja edukacyjna poprzez prelekcje i wykłady w szkołach podstawowych, gimnazjach, festiwalach podróżniczych itp.;
2. edukacja poprzez działanie czyli organizacja weekendów  sprzątania i segregowania śmieci na szlakach terenów chronionych. Celem jest nie tylko eliminacja występujących zanieczyszczeń na wybranych obszarach, ale również podczas akcji spotkania z przewodnikami górskimi i innymi specjalistami, którzy opowiedzą  o sprzątanych miejscach i nauczą odpowiedniego zachowania się na terenach gdzie występuje dzika zwierzyna.  Wszystkie śmieci zbierane są do specjalnych worków biodegradowalnych, dostarczanych przez firmę Jan Niezbędny. Całość przekazywana jest do firm specjalistycznych zajmujących się utylizacją bądź ich składowaniem. Nagrane materiały w trakcie akcji w formie audio, foto i wideo, prezentowane będą w szkołach, ośrodkach kulturalnych, imprezach targowych, festiwalach turystycznych itp.

Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń z dziedziny ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka (geografia, biologia, ekologia, etnografia, archeologia) oraz popularyzacja problematyki ochrony środowiska naturalnego i kulturowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wśród mieszkańców i turystów Małopolski.

 

 

W ramach projektu realizowane są dwa główne działania:

1. Prowadzenie pelekcji w szkołach nt. segegacji śmieci, i ich wpływu na florę i faunę parków narodowych, dbania o czystość parków narodowych jak również własnych okolic. Sprawdzianem i utrwaleniem wiedzy będzie udział w akcjach plenerowych i udział w konkursie,  którego rozwiązanie nastąpi po zakończeniu cyklu akcji. 

2. Weekendowe pikniki ekologiczne połączone ze sprzątaniem szlaków.

 

Serdecznie zapraszamy szkoły do uczestnictwa w projecie. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: ewelina.firrip@gmail.com

 

W ramach projektu zapraszamy na weekendowe pikniki ekologiczne połączone ze sprzątaniem szlaków w wybranych miejscach:

 

1. Ojcowski Park Narodowy -  26-27.04.2014

2. Beskidy  - 17-18 Maj

3. Gorce - 21-22 czerwca

4. Tatry -  5-7 września

5. Pieniny - 19-21 września

 

Akcje również odbywają się na terenach górskich poza Małopolską:

- Karkonosze 18-20 lipca

- Góry Świętokrzyskie 15-17 sierpnia

- Bieszczady 3-5 pażdziernika

 

Więcej informacji w zakładce Projekty Krajowe oraz na stronie Klubu Podróżników Śródziemie

 

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio