Aktualności

poniedziałek, 4 listopada 2019 r.

Biuletyn projektu REACT

Lekcje tolerancji - integracyjne nauczanie dorosłych


Przedstawiamy Państwu materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu REACT. Przewodnik metodologiczny „Lekcje tolerancji - integracyjne nauczanie dorosłych” zawiera zestaw innowacyjnych metod zastosowanych w treningu
z zakresu tolerancji, różnorodności społecznej i przeciwdziałania dyskryminacji. Przewodnik jest publikowany w wersji elektronicznej w formie otwartego planu treningowego z licznymi propozycjami „przykładów życia”, materiałami dydaktycznymi, objaśnieniami pojęć i propozycjami wprowadzenia elementów edukacji antydyskryminacyjnej. Szkolenie jest poświęcone mniejszościom narodowym i etnicznym, uchodźcom, tolerancji religijnej i światopoglądowej. Materiały szkoleniowe są głównym produktem projektu REaCT: Podnoszenie równości i tolerancji kulturowej. W skali europejskiej projekt bezpośrednio zajął się wspólnym wyzwaniem we wszystkich krajach europejskich, którym jest niechęć do migrantów. Aby osiągnąć cele projektu, organizacje partnerskie poszukiwały innowacyjnych metod nauczania, które zostały przetestowane w tym konkretnym kontekście. Metody te zostały zebrane w pakiecie szkoleniowym dostępnym on-line, gotowym do wdrożenia i wykorzystania przez placówki szkolenia dorosłych w całej Europie. Opracowany podręcznik jest bezpośrednim wynikiem doświadczeń zawodowych nauczycieli. Wszystkie moduły podręcznika są dostępne w pięciu językach: angielskim, greckim, włoskim, polskim
i portugalskim. Zapraszamy do korzystania z podręcznika podczas zajęć
z dorosłymi słuchaczami. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania.

https://www.idec.gr/react/guide/methodology-guide

 

KONFERENCJA i spotkanie zorganizowane  przez LUETEC

Konferencja podsumowująca projekt  i rezultaty projektu REACT odbyła się 03.10.2019
w Neapolu. Gospodarzem spotkania był dyrektor Istituto di Istruzione Superiore  Enrico De Nicola,  Stefano Zen, który powitał uczestników i rozpoczął spotkanie wykładem na temat międzykulturowego zrozumienia i tolerancji, przedstawiając historię idei tolerancji na przestrzeni wieków: od Erasmusa w Rotterdamie poprzez Voltaire po obecne lata w Europie, które doprowadziły do ​​powstania programu Erasmus+. Następnie Maria Giovanna Romaniello, prezes LUETEC, przedstawiła publiczności (nauczycielom i dorosłym słuchaczom  Instytutu Enrico De Nicola) temat projektu REACT. Następnie Ewelina Firszt przedstawiła cele, założenia i główne wyniki projektu REACT. Każdy partner omówił część przewodnika stworzoną przez jego instytucję.  Podczas przerwy na kawę odbyła się dyskusja wśród uczestników.
Po przerwie Maria Giovanna Romaniello wygłosiła przemowę i komentarz na temat nauczania włączającego dorosłych, w szczególności przedstawiła lekcje podręcznika dotyczące zapobieganiu mowie nienawiści. Następnie profesor Luigi Guadagni mówił o edukacji tolerancji i edukacji wielokulturowej w różnych kontekstach edukacyjnych oraz podsumował konferencję, podkreślając, jak ważne jest uczestnictwo we wszelkich działaniach w społeczności jednostek edukacji dorosłych i uczestnictwo w projektach Erasums rozwijających kompetencje międzykulturowe. Na zakończenie odbył się koncert dla tolerancji: miejscowe artystki wykonały tradycyjne neapolitańskie piosenki.

Podczas pobytu w Neapolu partnerzy odwiedzili organizację pozarządową Art33 w San Giovanni a Teduccio. Przedstawiciel stowarzyszenia przedstawił doświadczenie Art33 dotyczące edukacji włączającej i tolerancji. Partnerzy dowiedzieli się o dobrych praktykach nauczania tolerancji poprzez kulturę i sztukę w trudnym regionie, jakim jest podmiejski obszar Neapolu.

 

Całość biuletynu do pobrania w formie PDF. 


Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio