Aktualności

czwartek, 3 października 2019 r.

Lekcje tolerancji - integracyjne nauczanie dorosłych

Przewodnik „Lekcje tolerancji - integracyjne nauczanie dorosłych” wiąże się z kwestiami
tolerancji, różnorodności społecznej i antydyskryminacji w szkoleniach. Przewodnik ma
formę otwartego planu szkoleń z licznymi propozycjami „przykładów z życia”, materiałów
dydaktycznych, wyjaśnień pojęć i propozycji wprowadzenia elementów edukacji
antydyskryminacyjnej. Niniejszy podręcznik zawiera treści dla edukatorów
zaangażowanych w kontekst edukacji dorosłych, działających na rzecz włączenia
mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców, mniejszości religijnych zgodnie
z podejściem wielokulturowym. Podręcznik jest dostępny w językach partnerów
projektu i w języku angielskim.

 

Przewodnik „Lekcje tolerancji - integracyjne nauczanie dorosłych” wiąże się z kwestiami

tolerancji, różnorodności społecznej i antydyskryminacji w szkoleniach. Przewodnik ma

formę otwartego planu szkoleń z licznymi propozycjami „przykładów z życia”, materiałów

dydaktycznych, wyjaśnień pojęć i propozycji wprowadzenia elementów edukacji

antydyskryminacyjnej. Niniejszy podręcznik zawiera treści dla edukatorów

zaangażowanych w kontekst edukacji dorosłych, działających na rzecz włączenia

mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców, mniejszości religijnych zgodnie

z podejściem wielokulturowym. Podręcznik jest dostępny w językach partnerów

projektu i w języku angielskim.

 

Podręcznik „Lekcje tolerancji - integracyjne nauczanie dorosłych” zawiera zestaw

innowacyjnych metod pracy z dorosłymi słuchaczami w kontekście tolerancji. Metody

skupiają się na 3 obszarach:

>> krytyczne myślenie - w tej dziedzinie wykorzystaliśmy metodę Sześć myślących

kapeluszy i metodę debat.

>> świadomość społeczna i stereotypy - w tej dziedzinie wykorzystaliśmy metodę

zapytań i RADAR

>> projektowanie pozytywnych komunikatów, stawienie czoła kryzysowi

migracyjnemu i promowanie procesu odbioru wykorzystaliśmy „Bez mowy

nienawiści” i rozpowszechnianie kampanii.

Lekcje zostały opracowane jako przewodnik dla trenerów z uwzględnieniem wskazówek

dotyczących włączania treści świadomości międzykulturowej do różnych rodzajów

zajęć z dorosłymi słuchaczami.

 

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”.

Raising Equality and  Cultural Tolerance - REaCT 

Czas trwania projektu: 31 grudnia 2017 - 30 sierpnia 2019r. 

 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora.

Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio