Szkolenie otwarte:

Wprowadzenie do tematyki komunikacji międzykulturowej.

Termin: 1 października 2016 roku, godz. 10:00 – 12:00
Miejsce: Krzeszowice
Cena: 0 zł

Bezpłatne szkolenie pilotażowe

w ramach projektu ”Aktywne społeczności lokalne podstawą rozwoju regionu” realizowanego w ramach akcji K1 - Mobilność kadry edukacji dorosłych, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”

 

Uczestnicy:

Zapraszamy osoby dorosłe, które chciałyby zapoznać się z tematyką umiejętności komunikacji z osobami z innych kultur czy to u siebie czy też przebywając w innym kraju. 

 

Cele szkolenia: 

- rozwój świadomości kultury i jej wpływu na zachowania, a zwłaszcza na komunikację,

- rozwój kompetencji międzykulturowych w celu lepszych interakcji z grupami zróżnicowanymi kulturowo,

- nabycie umiejętności obiektywizmu w podchodzeniu do wzorców zachowań obcych własnej kulturze.

 

Ilość miejsc: 16

 

ZGŁOSZENIA:

 

prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w pliku WORD, zamieszczonego poniżej i odesłanie go droga mailową na adres biuro.firrip@gmail.com najpóźniej do 25 września 2016r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się minimum 10 osób.

 

Formularz zgłoszeniowy - formularz zgłoszeniowy w pliku Word

Obszary tematyczne szkoleń:

Rodzaje szkoleń:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio