Szkolenie otwarte:

Peer coaching - zastosowanie metod coachingowych we wzajemnym wsparciu w pracy w edukacji dorosłych

Termin: 17 września 2016, g. 10:00 - 12:00
Miejsce: Krzeszowice
Cena: 0 zł

Bezpłatne szkolenie pilotażowe

w ramach projektu ”Aktywne społeczności lokalne podstawą rozwoju regionu” realizowanego w ramach akcji K1 - Mobilność kadry edukacji dorosłych, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”

 

Uczestnicy:

Zapraszamy pracowników edukacji dorosłych, instytucji zajmujących się wsparciem osób z grup defaworyzowanych i seniorów, które chciałyby zapoznać się z narzędziami coachingowymi.  Narzędzia te można wykorzystać zarówno w pracy ze swoją grupą docelową jak i we wzajemnym wspieraniu się współpracowników. 

 

Cele szkolenia: 

  •  Poznanie metod coachingowych - teoria
  • Zastosowanie metod w praktyce - poznanie dobrych praktyk w zakresie coachingu w miejscu pracy 
  • Ćwiczenie przeprowadzania rozmów coachingowych

Poznanie metod coachingowych - teoria
Zastosowanie metod w praktyce - poznanie dobrych praktyk w zakresie coachingu w miejscu pracy 
Ćwiczenie umiejętności zadawania pytań coachingowych
Ćwiczenie przeprowadzania rozmów coachingowych
Wcielenie poznanych metod w swojej pracy.

 

 

Ilość miejsc: 16

 

ZGŁOSZENIA:

 

prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w pliku WORD, zamieszczonego poniżej i odesłanie go droga mailową na adres biuro.firrip@gmail.com najpóźniej do 09 września 2016r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem odbycia się kursu jest zapisanie się co najmniej 8 osób.

 

Formularz zgłoszeniowy - formularz zgłoszeniowy w pliku Word


Obszary tematyczne szkoleń:

Rodzaje szkoleń:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio