Konsultanci i trenerzy

mgr Zofia Gródek - Szostak

 

 

Pełnione funkcje i stanowiska:

 

Konsultant sieci KSU w Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Akredytowany konsultant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług: informacyjnych, doradczych, proinnowacyjnych i szkoleniowych

Członek Rady Patronackiej w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie

 

 

Obszar zainteresowań dydaktyczno-naukowych:

  • Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
  • Finansowanie rozwoju sektora MSP ze środków europejskich
  • Innowacje i innowacyjność organizacji gospodarczych 

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio