Konsultanci i trenerzy

dr Jarosław Piwowarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowania naukowo - szkoleniowe:

  1. zarządzanie zasobami ludzkimi,
  2. teoria organizacji i zarządzania,
  3. rekrutacja i selekcja personelu,
  4. motywowanie do pracy,
  5. planowanie karier,
  6. metody aktywnego poszukiwania pracy,
  7. metody twórczego myślenia,
  8. partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą,
  9. problematyka nadzoru właścicielskiego

Aktualnie prowadzone zajęcia:

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio