Konsultanci i trenerzy

dr Robert Lisowski

Akredytowany trener ROSzEFS/ROEFS w latach 2007 - 2010, wykładowca publicznych szkół wyższych w zakresie funduszy unijnych, promotor na kierunku Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej w AGH w Krakowie,  koordynator projektów finansowanych z POKL, specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych i zarządzania projektami, doradca i opiekun projektów współfinansowanych ze środków europejskich, asesor oceniający wnioski w FOP (fundusze norweskie) oraz w IV i V Priorytecie POKL, ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów EFS dla organizacji pozarządowych, realizator cyklu szkoleń i seminariów dla szkolnictwa wyższego, instytucji społecznych, organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy w obszarze środków unijnych, praktyk funduszy europejskich, autor publikacji na temat wdrażania EFS m.in. „Małopolska w Europie. Raport na temat wdrażania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004-2006”, Kraków 2006; Europejski Fundusz Społeczny – próba bilansu wdrażania w latach 2004-2006, w: Raport na temat wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce, Kraków 2007. 

  

 

Aktualnie prowadzone zajęcia:

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio