Vocationally Oriented culture and language in the Medical Emergency Sector

Facebook

Project Website

http://www.vocal-medical.eu

 

 

 

 

VOCAL-MED jest projektem realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci - transfer Innowacji.

 

 

 

Celem projektu jest wsparcie i poprawa jakości komunikacji między pielęgniarkami / lekarzami / ratownikami medycznymi a pacjentami obcojęzycznymi lub/i o odmiennej kulturze. 

Pracownicy służby zdrowia i pacjenci często doświadczają konfrontacji z barierą językową i kulturową na przykład w czasie wywiadu klinicznego lub przy wypełnianiu procedur administracyjnych.

Badania sugerują, że język i bariery kulturowe między pacjentami a pracownikami służby zdrowia mogą spowodować dłuższy pobyty w szpitalu, więcej błędów medycznych i niższe zadowolenie pacjenta ze świadczonych usług.

 

DZIAŁANIA:

 

1. Analiza potrzeb

 

Ankieta kierowana jest do osób, które  miały pod opieką pacjentów mówiących innymi językami niż język ojczysty danego kraju (bariera językowa / bariera kulturowa).

 

(Bariera językowa jest zdefiniowana jako przeszkoda w komunikacji wynikająca z mówienia różnymi językami - słownik online , 2014 r.)

 

(Bariera kulturowa jest to różnica w przyjmowanych wartościach kulturowych i sposób postrzegania leczenia, opieki i usług, które ograniczają zdolność osoby do dostępu do usług - NCLC , 2011)

Ankieta kierowana jest do osób, które  miały pod opieką pacjentów mówiących innymi językami niż język ojczysty danego kraju (bariera językowa / bariera kulturowa).
 
(Bariera językowa jest zdefiniowana jako przeszkoda w komunikacji wynikająca z mówienia różnymi językami - słownik online , 2014 r.)
(Bariera kulturowa jest to różnica w przyjmowanych wartościach kulturowych i sposób postrzegania leczenia, opieki i usług, które ograniczają zdolność osoby do dostępu do usług - NCLC , 2011)

Chcielibyśmy uzyskać od Państwa informacje dotyczące najczęstszych i najważniejszych działań i sytuacji, które powodują problemy komunikacyjne między pracownikami pierwszego kontaktu z pacjentem  wynikającymi z barier językowej lub/i kulturowej. 

 

Pierwsza część ankiety zawiera ogólne pytania dotycząca doświadczenia zawodowego, specjalizacji, itp.

Druga część zawiera pytania dotyczące różnych aspektów komunikacji z pacjentami obcojęzycznymi.

 

Badanie potrzeb przeprowadzono w marcu i kwietniu 2014r.

ANKIETA

 

 

2. Powstanie prototypu 

 

Działania:

Kompilacja informacji żródłowych (strony internetowe, organizacje, telefon, fax i e-mail) w odniesieniu do sektora medycznego, języka i kultury  w każdym kraju:

□ Przeprowadzenie ankiety pomiędzy pracownikami sektora medycznego

□ Tłumaczenie i transfer w odniesieniu do uwarunkowań kulturowych wszystkich modułów prototyu  

 

Prosimy pracowników sektora medycznego o wypełnienie ANKIETY dotyczącej organizacji ratownictwa medycznego w danym kraju (country specific information). Ankieta ma na celu dać obraz różnic pomiędzy krajami, które musimy wziąć pod uwagę w tworzeniu prototypu. 

 

Ankietę należy wypełnić do 29 września 2014 i przesłać na adres: ewelina.firrip@gmail.com

ANKIETA w języku angielskim

ANKIETA w języku polskim


 

3. Testowanie prototypu i jego ewaluacja.

 

Dzięki wytężonej pracy wszystkich partnerów powstały dwie aplikacje:

 

a) Aplikacja Vocal-Medical :    http://www.vocal-medical.eu 

 

Narzędzie to służy do zapoznania się i nauki zwrotów potrzebnych w pierwszym kontakcie z pacjentem w nagłych wypadkach. Aplikacja zawiera 5 modułów odnoszących się do pracy w ratownictwie medycznym z uwzględnieniem aspektów kulturowych. Moduły są dostępne w 9 językach.  

Wypełnienie załączonej ankiety pozwoli na udoskonalenie tego narzędzia. 

ANKIETA

Ankieta on-line w języku angielskim

Instrukcja obsługi

 

b)Aplikacja Vocal-Medical na smartphone i tablety:    http://www.m.vocal-medical.eu

 

Narzędzie to służy do komunikacji z pacjentem obcojęzycznym w razie nagłego wypadku. Aplikacja zawiera 4 zestawy pytań, które ratownicy medyczni zadają przy pierwszym kontakcie z pacjentem. Moduły podzielone są tematycznie i każdy można użyć bez konieczności wypełnianai poprzedniego. Moduły są dostępne w 9 językach. Po zalogowaniu się do aplikacji, można wybrać język, którym posługuje się pacjent i pytania pojawiają się w dwóch językach.  

Wypełnienie załączonej ankiety pozwoli na udoskonalenie tego narzędzia. 

ANKIETA

Ankieta on-line w języku angielskim

Instrukcja obsługi

 

4. Wdrażanie narzędzia i dysseminacja

 

4. 15.01.2016 Konferencja podsumowująca projektu 

 

PARTNERZY PROJEKTU

 

1. Institute of Technology Tralee - Irlandia - Koordynator

2. Thomas More Kempen - Belgia

3. Danmar Computers Malgorzata Miklosz - Polska

4. Alcantara Communications LLP - Wielka Brytania

5. Assist GmbH - Niemcy

6. Slovak University of Technology in Bratislava - Słowacja

7. Faculty of Economics and Management, Kaunas University of Technology - Litwa

8. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje - Słowenia

9. Leonardo-Office Saxony - Anhalt - Niemcy

10. Paisiy Hilendarski University of Plovdiv; Center for Languages and Intercultural Communication - Bułgaria

11. METEGDER Association - Turcja

12. Operacne Stedisco Zzachrannej Zdravotnej Sluzby Slovenskey Republiky - Słowacja

13. The Royal College of Surgeons in Ireland

 

Lokalny partner w projekcie: Ratowniczy.net


 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio