Eco-SMART - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju turystyki regionalnej.

EPALE

Facebook

Strona projektu

 

Projekt koncentruje się na tematyce ochrony środowiska naturalnego zagrożonego działalnością turystyczną. Organizacje partnerskie to: jednostki edukacji dorosłych koncentrujące się na edukacji na rzec zrównoważonego rozwoju, ekoturystyki i edukacji zdrowego stylu życia. Cele projektu są następujące:

 •  zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekoturystyki,
 •  przekazanie informacji na temat wpływu turystyki na środowisko,
 • przekazanie wiedzy na temat różnorodności regionalnej i znaczenia działań wolontariackich w celu jej zachowania,
 •  dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat etyki turystycznej według Światowej Organizacji Turystyki,
 • wymiana doświadczeń i prezentacja najlepszych praktyk w zakresie osobistego zaangażowania w rozwój lokalnych społeczności,
 • wykorzystanie regionalnych zasobów do stworzenia pracy na temat wolontariatu w ekoturystyce (praca grupowa),
 • motywowanie uczestników do bycia świadomymi i aktywnymi obywatelami.

Planowane działania: 

 • organizacja warsztatów, wykładów i szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju w turystyce,
 • wymiana doświadczeń i prezentacja case study,
 • opracowanie zestawu narzędzi szkoleniowych dla nauczycieli na temat zaangażowania ESD w ich edukację,
 • warsztaty dla osób uczących się dotyczące ekoturystyki, działań ekoturystycznych, wolontariatu, organizacji i zarządzania działaniami turystycznymi w regionie, tworzenie ścieżek ekologicznych,
 •  rozwijanie idei eko-ścieżki i przedstawianie propozycji samorządom lokalnym do realizacji,
 • wizyty studyjne.

 

Rezultaty projektu:

1) zdobycie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w branży turystycznej,

2) poznanie różnorodności oferty ekoturystycznej w regionach,

3) stanie się świadomymi i aktywnymi obywatelami,

4) zdobycie wiedzy na temat etyki turystycznej zgodnie ze Światową Organizacją Turystyczną,

5) opracowanie szkoleń pilotażowych w oparciu o materiały z projektu "Wolontariusze na rzecz zrównoważonego rozwoju w turystyce. Zostań eko-turystą"

6) materiały drukowane, takie jak (strona projektu, ulotka, plakaty itp.)'

7) większa świadomość kulturowa - partnerzy i uczestnicy projektu będą mieli okazję odwiedzić swoje kraje i instytucje, aby poznać lokalną kulturę, tradycje i uwarunkowania społeczne. Podczas spotkań ponadnarodowych będą organizowane wydarzenia międzykulturowe mające na celu wzmocnienie interakcji i procesu uczenia się o innych kulturach.

 

Uczestnicy:

 • Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, które są, zainteresowane wolontariatem, ekoturystyką i zrównoważonym rozwojem swoich regionów,
 • Warsztaty są otwarte dla wszystkich, bez względu na poziom wykształcenie lub sytuacji społecznej,
 • Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach międzynarodowych jest poziom komunikatywny języka angielskiego. (B1).

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w projekcie Eco-SMART. Uczestnik projektu będzie miał możliwość:

 - wziąć udział w  spotkaniach międzynarodowej grupy projektowej,

 - wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu eko-turystyki i zrównoważonego rozwoju w turystyce,

 - wziąć udział w opracowaniu ścieżki ekologicznej w swoim regionie.


Wymagania:

 - zainteresowanie tematyką projektu

 - wiek 18+

 - mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie B1, lub komunikatywnym.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do 16 lutego na adres FIRRIP lub mailowo na adres: biuro.firrip@gmail.com

Termin zgłoszeń upływa: 16.02.2018
Formularz uczestnika

Kontakt: biuro.firrip@gmail.com

 

 

Partnerzy projektu:

 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości - Tenczynek, Polska
 • Institute of Technology -  Tralee, Irlandia
 • Comitato per i Gemellaggi del Comune di Ceregnano - Ceregnano, Włochy
 • Mardin Artuklu Halk Egitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu - Mardin, Turcja

 

Działania projektowe i upowrzechniające:

 

 • Piknik w Dębniku 24.05.2019 - prezentacja rezultatów projektu.
 • Relacja uczestników ze szkolenia wyjazdowego w Adrii. - 22 listopad 2018r. godz. 10:30 Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1. - Spotkanie prowadziła Ewelina Firszt
 • Międzynarodowe warsztaty pod hasłem “Eko-turystyka - przyszłość naszego regionu” w dniach 9 - 13 maja 2018r. w Krzeszowicach, Rynek 24, Restauracja Warszawianka. - Program warsztatów.
 • Wykład "Enoturystyka w Małopolsce:" - 22 marca 2018r. godz. 10:30 Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1. - Szkolenie prowadziła Ewelina Firszt
 • Wykład “Ekoturystyka w Turcji“ - dla Klubu Seniora -  18 stycznia 2018r.  godz 11:00, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1. - Szkolenie poprowadzi Ewelina Firszt
 • Warsztaty “Ekoturystyka - wolontariat“ - dla Klubu Seniora -  16 listopada 2017r.  godz 11:00, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1. - Szkolenie poprowadzi Ewelina Firszt
 • Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krakowskiego - 15 listopada 2017 r. - prezentacja projektu.

Materiały promocyjne:
- Ulotka projektu
- Newsletter Luty 2018

- Newsletter Październik 2018

 

Patronat Starosty Powiatu Krakowskiego

Patronat Burmistrza Gminy Krzeszowice

Patronat Małopolskiej Organizacji Turystycznej

 

Forum Organizacji
Pozarządowych Powiatu Krakowskiego, które odbędzie się za tydzień, 15
listopada 201

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+"

Education for Sustainable Development of Regional Tourism - ECO SMART 

Czas trwania projektu: 1 grudnia 2017 - 31 maja 2019r. 

 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora.

Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

 

 

Patronat:

 

 Starosta Powiatu Krakowskiego           Burmistrz Gminy Krzeszowice                    Comune di Ceregnano

 

                                                                          

 

                                                                  www.krzeszowice.pl

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio