Eco-SMART - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju turystyki regionalnej.

EPALE

Facebook

Strona projektu

 

Projekt koncentruje się na tematyce ochrony środowiska naturalnego zagrożonego działalnością turystyczną. Organizacje partnerskie to: jednostki edukacji dorosłych koncentrujące się na edukacji na rzec zrównoważonego rozwoju, ekoturystyki i edukacji zdrowego stylu życia. Cele projektu są następujące:

 •  zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekoturystyki,
 •  przekazanie informacji na temat wpływu turystyki na środowisko,
 • przekazanie wiedzy na temat różnorodności regionalnej i znaczenia działań wolontariackich w celu jej zachowania,
 •  dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat etyki turystycznej według Światowej Organizacji Turystyki,
 • wymiana doświadczeń i prezentacja najlepszych praktyk w zakresie osobistego zaangażowania w rozwój lokalnych społeczności,
 • wykorzystanie regionalnych zasobów do stworzenia pracy na temat wolontariatu w ekoturystyce (praca grupowa),
 • motywowanie uczestników do bycia świadomymi i aktywnymi obywatelami.

 

Planowane działania: 

 • organizacja warsztatów, wykładów i szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju w turystyce,
 • wymiana doświadczeń i prezentacja case study,
 • opracowanie zestawu narzędzi szkoleniowych dla nauczycieli na temat zaangażowania ESD w ich edukację,
 • warsztaty dla osób uczących się dotyczące ekoturystyki, działań ekoturystycznych, wolontariatu, organizacji i zarządzania działaniami turystycznymi w regionie, tworzenie ścieżek ekologicznych,
 •  rozwijanie idei eko-ścieżki i przedstawianie propozycji samorządom lokalnym do realizacji,
 • wizyty studyjne.

 

Rezultaty projektu:

1) zdobycie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w branży turystycznej,

2) poznanie różnorodności oferty ekoturystycznej w regionach,

3) stanie się świadomymi i aktywnymi obywatelami,

4) zdobycie wiedzy na temat etyki turystycznej zgodnie ze Światową Organizacją Turystyczną,

5) opracowanie szkoleń pilotażowych w oparciu o materiały z projektu "Wolontariusze na rzecz zrównoważonego rozwoju w turystyce. Zostań eko-turystą"

6) materiały drukowane, takie jak (strona projektu, ulotka, plakaty itp.)'

7) większa świadomość kulturowa - partnerzy i uczestnicy projektu będą mieli okazję odwiedzić swoje kraje i instytucje, aby poznać lokalną kulturę, tradycje i uwarunkowania społeczne. Podczas spotkań ponadnarodowych będą organizowane wydarzenia międzykulturowe mające na celu wzmocnienie interakcji i procesu uczenia się o innych kulturach.

 

Uczestnicy:

 • Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, które są, zainteresowane wolontariatem, ekoturystyką i zrównoważonym rozwojem swoich regionów,
 • Warsztaty są otwarte dla wszystkich, bez względu na poziom wykształcenie lub sytuacji społecznej,
 • Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach międzynarodowych jest poziom komunikatywny języka angielskiego. (B1).

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w projekcie Eco-SMART. Uczestnik projektu będzie miał możliwość:

 - wziąć udział w  spotkaniach międzynarodowej grupy projektowej,

 - wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu eko-turystyki i zrównoważonego rozwoju w turystyce,

 - wziąć udział w opracowaniu ścieżki ekologicznej w swoim regionie.


Wymagania:

 - zainteresowanie tematyką projektu

 - wiek 18+

 - mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie B1, lub komunikatywnym.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do 16 lutego na adres FIRRIP lub mailowo na adres: biuro.firrip@gmail.com

Termin zgłoszeń upływa: 16.02.2018
Formularz uczestnika

Kontakt: biuro.firrip@gmail.com

 

 

Partnerzy projektu:

 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości - Tenczynek, Polska
 • Institute of Technology -  Tralee, Irlandia
 • Comitato per i Gemellaggi del Comune di Ceregnano - Ceregnano, Włochy
 • Mardin Artuklu Halk Egitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu - Mardin, Turcja

 

Działania upowrzechniające:

 

 • Wykład "Enoturystyka w Małopolsce:" - 22 marca 2018r. godz. 10:30 Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1. - Szkolenie poprowadzi Ewelina Firszt
 • Wykład “Ekoturystyka w Turcji“ - dla Klubu Seniora -  18 stycznia 2018r.  godz 11:00, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1. - Szkolenie poprowadzi Ewelina Firszt
 • Warsztaty “Ekoturystyka - wolontariat“ - dla Klubu Seniora -  16 listopada 2017r.  godz 11:00, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1. - Szkolenie poprowadzi Ewelina Firszt
 • Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krakowskiego - 15 listopada 2017 r. - prezentacja projektu.

Materiały propmocyjne:
- Ulotka projektu
- Newsletter

 

Patronat Małopolskiej Organizacji Turystycznej

 

Forum Organizacji
Pozarządowych Powiatu Krakowskiego, które odbędzie się za tydzień, 15
listopada 201

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+"

Education for Sustainable Development of Regional Tourism - ECO SMART 

Czas trwania projektu: 1 grudnia 2017 - 31 maja 2019r. 

 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora.

Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

 

 

Patronat:

 

 

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: Multi Bank 42 1140 2017 0000 4102 1049 6992
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2018 FIRRiP, developed by  305 Studio