REACT

Podnoszenie świadomości w zakresie równości i tolerancji kulturowej


 

EPALE

Facebook

Strona internetowa

 

 

Projekt ten dotyczy tolerancji i poszanowania praw człowieka. 

Cele projektu:

 zachęcenie dorosłych obywateli Europy do podjęcia działań na rzecz bardziej tolerancyjnej Europy z poszanowaniem praw człowieka,

 podejmowanie działań w szczególności na rzecz tolerancji wobec uchodźców przekraczających nasze granice,

 motywowanie uczestników do bycia świadomymi i aktywnymi obywatelami,

 poprawa i wzbogacenie narzędzi dydaktycznych w edukacji dorosłych, 

 promowanie wolontariatu z ukierunkowaniem na pracę z migrantami i uchodźcami, 

wspieranie aktywnego obywatelstwa poprzez inicjowanie działań międzykulturowych.

Aby osiągnąć cele projektu, instytucje partnerskie poszukiwały innowacyjnych metod nauczania, które były testowane w tym konkretnym kontekście. Metody te zostały zebrane w pakiecie szkoleniowym dostępnym on-line, gotowym do wdrożenia i użytku przez ośrodki szkoleniowe dla dorosłych w całej Europie.

Rezultaty tego projektu generują i rozpowszechniają pozytywne przesłania, mające na celu osiągnięcie zgodnego współistnienia z poszanowaniem wzajemnym obywateli Europy i imigrantów (uchodźców, repatriantów). Są to:

1 podręcznik dla trenerów zawierający zestaw innowacyjnych metod ukierunkowanych na pracę z dorosłymi słuchaczami w kontekście tolerancji i równości, 

2 pilotażowe sesje szkoleniowe,

3 materiały marketingowe i rozpowszechniające, wiedzę i doświadczenie zdobyte przez uczestników,

4 większa świadomość kulturowa - partnerzy i uczestnicy projektu mieli okazję odwiedzić swoje kraje i instytucje, aby poznać lokalną kulturę, tradycje i uwarunkowania społeczne. Podczas spotkań ponadnarodowych były organizowane wydarzenia międzykulturowe mające na celu wzmocnienie interakcji i procesu uczenia się o innych kulturach.

 

Ten projekt jest skierowanych do instytucji edukacji dorosłych, trenerów i pracowników w tych instytucjach i dorosłych uczących się z naszych regionów.

 • Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych.

 • Warsztaty są otwarte dla wszystkich dorosłych słuchaczy.

 

Uczestnicy projektu:

- personel i instruktorzy / moderatorzy / pedagodzy - od samego początku byli aktywnymi uczestnikami projektu. Wymieniali się doświadczeniami i dzielili się wiedzą na temat nowych metod. Współpracowali, aby przygotować narzędzie metodologiczne, a także przeprowadzili szkolenia pilotażowe w swoich instytucjach,

- słuchacze uczestniczyli w szkoleniach pilotażowych i podzielili się swoją opinią na temat nowych metod.

 

Partnerzy projektu:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości - Tenczynek, Polska

Previform - Laboratório, Formação, Higiene e Segurança no Trabalho, Lda - Pinte de Lima, Portugalia

IDEC - Pireus, Grecja

DOREA Educational Institute WTF - Limassol, Cypr

Luetec - Neapol, Włochy

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi i kontakt w sprawie szkoleń. 

Kontakt: biuro.firrip@gmail.com

 

REZULTATY: 

- Przewodnik metodologiczny - Lekcje tolerancji - integracyjne nauczanie dorosłych

 

Materiały promocyjne:

- Ulotka projektu

- Biuletyn Marzec 2018

- Biuletyn Lipiec 2018

- Biuletyn Listopad 2018

- Biuletyn Wrzesień 2019

- Biuletyn Listopad 2019

 

- List poparcia dla projektu Związku Repatriantów RP

 

Główne działania upowrzechniające:

16.01.2020 - Spotkanie szkoleniowe dla Klubu Seniora zorganizowane w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

05.12.2019 - Spotkanie informacyjno - szkoleniowe w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zorganizowane w celu rozpowrzechnianiu materiałów szkoleniowych.

10.07.2019 - Spotkanie szkoleniowe zorganizowane w celu przetestowania materiałów szkoleniowych.

08.12.2018 - Prezentacja projektu podczas spotkania networkingowego Wielokulturowy Kraków.

09.05.2018 - Prezentacja projektu podczas spotkania międzynarodowego w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

27.02.2018 - Spotkanie z P. Aleksandrą Ślusarczyk, prezesem Związku Repatriantów RP

22.02.2018 - Spotkanie informacyjne o projekcie w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

31.01.2018 - Wizyta w Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie (JCC), prezentacja projektu.

30.01.2018 - Wizyta w Centrum Islamu w Krakowie, prezentacja projektu.


Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”.

Raising Equality and  Cultural Tolerance - REaCT 

Czas trwania projektu: 31 grudnia 2017 - 30 październik 2019r. 

 


 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora.

Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2020 FIRRiP, developed by  305 Studio